Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Výběr a hodnocení ředitelů s důrazem na inkluzivní fungování školy

Systémová opatření na místní úrovni
Klíčové
Základní vzdělávání
Realizuje: Zřizovatel, Škola

Popis intervence

Ředitel by měl fungovat jako pedagogický a hodnotový lídr školy. Zohlednění přístupu k inkluzi ve výběru, hodnocení a odměňování ředitele školy je jednou ze základních cest, jak dosáhnout inkluzivního přístupu vedení a pedagogického sboru školy k segregovaným žákům.

Kde hledat inspiraci?

Základní metodické vymezení kvalitního procesu výběru ředitelů nabízí metodický materiál MŠMT. Samotné “zadání” činností školy a jejího ředitele vymezují závazná kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ČŠI – tedy model Kvalitní škola. Právě tato kritéria a posun v jejich naplňování jsou základem každoročního hodnocení činností ředitele školy pro samotného zřizovatele – ve vzájemném dialogu. K tomu dále napomáhá i materiál Metodické doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů z dílny MŠMT.

Na co si dát pozor?

Především pro menší zřizovatele může být problém zajistit odbornost v práci se strategickým vedením a hodnocením práce ředitelů škol. V tomto ohledu je nutné doporučit při této činnosti spolupráci s MŠMT – projekt střední článek podpory, krajskou pobočkou ČŠI či si zajistit vlastní odbornost (např. nákup služeb, personální posílení apod.). Tato nová síla může dále poskytovat mentoring pro začínající ředitele či koučování pro zkušené ředitele škol v rámci strategického vedení škol a osobnostního rozvoje ředitelů škol.

Výzkumná verifikace

Výzkum ukazuje, že ředitelé jsou klíčoví pro rozvoj školy a výsledky žáků (Branch a kol. 2012). Je pravděpodobné, že kvalitní ředitelé s důrazem na inkluzivní vzdělávání budou přispívat k rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.