Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Cesta k úspěchu v desegregaci

Na základní školy v Česku chodí asi 35 000 Romů. Místo kvalitního vzdělávání je však náš školní systém často odstrkuje na segregované školy nebo přesouvá do speciálních škol a tříd. Desegregace.cz přináší přes čtyřicet konkrétních intervencí, které zkvalitňují vzdělávání, aby ve škole mohl uspět kdokoliv, nezávisle na socioekonomických podmínkách.

Úspěšné příběhy budou vždy trochu odlišné. Vycházíme proto z více než 40 zahraničních a českých studií, dvou desítek metodických materiálů, zpětné vazby od 18 expertů, ale hlavně z 15 rozhovorů s místními aktéry, kteří řeší problémy ve vzdělávání. Díky tomu zlepšují život dětí i ostatních obyvatel ve své obci i širokém okolí.

Problém segregace

Když oddělujeme vzdělávání romských a dalších vyloučených dětí, vytváříme podmínky pro obrovské společenské a sociální ztráty na celostátní i místní úrovni. Kolika základních škol se to týká? A jak jsme se do této situace dostali?

Kroky k desegregaci

Segregaci dětí můžeme úspěšně ukončit. Vyžaduje to několik ověřených kroků. Jaké jsou předpoklady k úspěšnému vzdělávání všech dětí v obci? Jak postupovat?

Katalog intervencí

Katalog, nejdůležitější část webu, je zásobárnou opatření a dobré praxe. Intervence jsme rozdělili do pěti základních oblastí. U každé z nich popisujeme její obsah, hlavní odpovědné aktéry, zdroje inspirace i rizika při naplňování změn. To vše doplňujeme o zahraniční i domácí zkušenosti.