Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

O projektu

Projekt vznikl na přání a za podpory Bader Philanthropies

Výstupy a doporučení zpracovali výzkumníci PAQ Research – jmenovitě Karel Gargulák, Michal Ostrý, Štěpán Kment, Matyáš Levínský, Adam Kořínek, Eliška Dvořáková, Václav Korbel, Jan Vlček a Daniel Prokop. 

Velký dík patří všem zapojeným aktérům v rámci terénního sběru dat a dále otevřeným zdrojům o dobré praxi následujících institucí a organizací: Awen Amenca, Česká školní inspekce, Člověk v tísni, IQ Roma servis, z. s., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor pro sociální začleňování (Agentura), Město Ostrava, Národní pedagogický institut, Nová škola o. p. s, Romodrom o.p.s., Veřejný ochránce práv a dalším. 

Zpětná vazba a konzultace projektu: Dana Moree, Jana Straková, Kateřina Šaldová, Kristýna Studená, Lenka Felcmanová, Lucie Plešková, Lucie Škvaridlová, Martin Tomášek, Vladimíra Pechanová, Ondřej Andrys, Petr Pabian, Roman Matoušek, Sylva Sládečková, Tomáš Habart, Tomáš Machalík, Zbyněk Němec, Zuzana Ramajzlová, Lucie Škvaridlová a další.

Děkujeme mnohokrát.