Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Terénní pracovníci sociálních služeb zaměřených na vyloučené rodiny s dětmi

Pomoc rodičům
Klíčové
Základní vzdělávání
Realizuje: NNO, Zřizovatel, OSPOD

Popis intervence

Důležitost terénních pracovníků sociálních služeb zaměřených na romské rodiny s dětmi spočívá v tom, že jsou to lidé, kteří mají blízko k romské komunitě a jsou tedy schopni efektivně vyhledávat rodiny s potřebami, mají s nimi běžný kontakt a jsou schopni se s nimi bavit o věcech, které by jim mohly pomoci, jako je hledání práce, bydlení, zařazení dětí do školy nebo školky, poradenství ohledně zdravotní péče a dalších sociálních služeb.

Kde hledat inspiraci?

Inspirativní je příklad města Velké Hamry. Metodický manuál Agentury pro sociální začleňování popisuje dobrou praxi práce s terénní pracovnicí, která umí romsky, a s pracovníky, kteří sami pocházejí ze sociálně vyloučeného prostředí a pro tuto práci prošli kurzem v sociální práci.

Organizace ČOSIV na Mostecku v rámci projektu Signály pilotuje tzv. case managery*ky, které „mapují situaci rodin a na základě vyhodnocení ochranných a rizikových faktorů síťují rodinu na další odborníky, kteří rodinám poskytnou potřebnou podporu. Jsou to právě ty stěžejní osoby, které pomáhají rodině najít cestu z nepříznivé sociální situace. Case managerky znají kvalitu, efektivitu a dostupnost služeb, které mohou rodinu podpořit.“

Na co si dát pozor?

Terénní sociální práce ve vyloučené lokalitě je spojena s mimořádnou náročností a flexibilitou sociálního pracovníka. Zkušenosti jsou obsaženy např. v metodických příručkách MPSV, které u terénní sociální práce ve vyloučených lokalitách doporučují posílení podpory pro své zaměstnance. A to: „…jak formou dalšího vzdělávání v antiopresivních přístupech, tak ve formě intervize a supervize v organizaci. Antiopresivní přístupy akcentují posouzení nepříznivé sociální situace, respektive podrobení všech uvedených aspektů (charakteristiky pracovníka, prostředí, cílové skupiny/životní situace klienta) reflexi, které (a čí) normy, hodnoty, životní zkušenosti se na znevýhodnění podílí.“

Citace

„Když jsme začínali, bydlely rodiny v rozpadlých domech, ve strašných hygienických podmínkách. Děti nechodily do školy, měly neomluvené hodiny. Nově přijatá terénní pracovnice se dokázala rychle dostat do rodin a zjistit, které mají zájem o podporu.“

MMR (2021): Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni – Principy a příklady dobré praxe

„Rodič při rozhodnutí o spolupráci podepisuje kontrakt, kde je stanoven cíl jak pro samotné dítě, tak pro rodiče a blízké pečující osoby. Po navázání kontaktu jsou rodičům průběžně vysvětlovány negativní dopady nízké kvalifikace jejich dětí a je jim poskytnuta pomoc s každodenní přípravou jejich dítěte do školy v rozsahu minimálně 2 hodiny týdně. Tato činnost by měla v budoucnu vést k tzv. rutinizaci přípravy do školy jako běžného prvku života domácnosti dítěte.“

NPI ČR (2015): Metodika využití příkladů dobrých praxí v oblasti podpory vzdělávání a integrace žáků se znevýhodněním v praxi škol