Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Semináře, debaty, osvětové aktivity, poradenství v otázce vzdělávání v území

Systémová opatření na místní úrovni
Podpůrné
Včasná péče, Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Zřizovatel, Škola, NNO

Popis intervence

Ve vzdělávání působí celá řada aktérů, kteří se podílejí na vzdělávání dětí a žáků ze sociálně vyloučeného prostředí. Kromě formální spolupráce je klíčové především budování neformálních vztahů. K tomu jsou ideální semináře, debaty a podobné akce se zapojením všech osob zabývajících se tímto tématem, které umožní větší spolupráci a tvorbu dlouhodobé strategie pro integraci znevýhodněných žáků. Důležité je participativní zapojení všech aktérů, kteří se mohou podílet na směřování vzdělávací politiky v území.
Zapojit se v těchto seminářích mohou: představitelé škol a š. zařízení, zástupce zřizovatele škol a š. zařízení, zástupce pedagogů, rodiče z majority i minority/sociálně vyloučeného prostředí, zástupce NNO a zástupce soc. odboru města, zástupce kraje atd.

Kde hledat inspiraci?

Klíčovou inspiraci kombinace setkávání formálních a neformálních aktivit nabízí zkušenosti z měst Velké Hamry a Krnov, které popisuje Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni – OSZ – 2021 (str. 50-56).

Na co si dát pozor?

Rizikem je nezájem aktérů o účast na těchto neformálních setkáních. Rizikem je také, že setkávání budou mít formalistický charakter, který nepovede k cíli, tedy k budování neformálních vazeb a důvěry.
Existuje potřeba, aby si pedagogičtí pracovníci zvykli se na těchto setkáních potkávat i s lidmi z romské komunity. Což předpokládá dobře nachystané a moderované prostředí. Osvědčené strategie lze nalézt např. ve knize Meziprostory.

Citace

„Jsme škola, která vede místní inkluzivní projekt. To, co se nám nepodařilo úplně rozhýbat, je dobré nastavení sdílení, abychom se v rámci setkávání někam skutečně pohybovali. Zatím je to hodně formální, ale nicméně občas se i tam něco upeče. Zajímavé je však to, že se tam setkávají školy a neziskovky a jsou schopny pojmenovat základní problémy. Přičemž následně ty školy s neziskovkama vytvářejí platformy, akce a další vzdělávání učitelů nebo akce zaměřené na rodiče.“

Ředitel základní školy v jedné z úspěšných lokalit