Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Studijní cesty/stáže do zahraničí (Evropa) s cílem seznámit se s ověřenými postupy

Kvalitní pedagogická práce škol
Podpůrné
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Popis intervence

Výjezdové aktivity (tuzemské a zahraniční stáže) zaměřené na seznámení se s ověřenými postupy zařazování dětí se SVP do hlavního vzdělávacího proudu a využítí získaných poznatků ve vlastní praxi. Aktivita je určena pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a další osoby zastávající různé funkce ve vzdělávací politice a vzdělávání.

Kde hledat inspiraci?

Příkladem praxe je ostravská MŠ Špálova a implementace programu spolupráce s rodiči Roma Confident Parents za podpory Open Society Foundations, jehož součástí byla i studijní cesta do škol ve Velké Británii.

Dalším příkladem je praxe ZŠ TGM Svitavy, která zahrnovala za účelem zvýšení kvality činnosti vlastní školy například studijní cesty na školy na Slovensku (popsáno v rámci příkladů dobré praxe metodiky MMR).

Na co si dát pozor?

Pro tuto intervenci je důležitý plán implementace získaných zkušeností. Zásadní je především společný výběr spolupracujících škol a pedagogů, který zahrnuje vedení školy i samotné učitele. Navštěvovaná škola či organizace by měla řešit podobnou problematiku za srovnatelných podmínek. Důležitá je také reflexe v rámci školy po návratu, aby se získaná zkušenost dostala ke všem pedagogickým pracovníkům.