Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Propojení opatření ve vzdělávání s oblastí sociální podpory rodiny

Systémová opatření na místní úrovni
Klíčové
Včasná péče, Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Zřizovatel, Úřad práce

Popis intervence

Kvalitní rodinné zázemí a zájem rodičů o vzdělávání dětí patří mezi nejdůležitější z předpokladů pro úspěšné vzdělávání ve škole. Oboje však může být v romských a dalších vyloučených rodinách problémem kvůli nedostatku finančních prostředků. Z toho důvodu je potřeba snahy o desegregaci a vyrovnání rozdílů mezi žáky doplnit i opatřeními, které cílí na sociální podporu rodiny. To je možné skrze informování o dostupnosti státních sociálních programů (např. přídavek na dítě). Možná je i domluva na zasílání podpory přímo školám (např. na nákup pomůcek nebo zaplacení výletu), namísto rodinám. Tento způsob je vhodnou alternativou k zabavování dávek rodině jako penalizaci za vysoké absence dětí ve škole apod. Využít lze programu obědů zdarma nebo podporovat vznik solidárního fondu lokálních firem či konkrétních občanů, jejichž cílem by bylo zaplatit výlety a podobné aktivity pro děti z chudších rodin. Důležitá je dostatečná informovanost o možnostech podpory a spolupráce s úřady práce.

Kde hledat inspiraci?

Program obědů zdarma nabízí nezisková organizace Women for Women. O detailním postupu při přijímání dávek státní sociální podpory přímo školou píše web Mají na to.

Na co si dát pozor?

Žádost o přídavek na dítě a další dávky sociální podpory je možné podat online. To sice zjednodušuje celý proces, avšak je potřeba mít pro přístup zařízenou identitu občana nebo datovou schránku. Ani jedna možnost však nemusí být mezi romskými nebo sociálně znevýhodněnými rodinami rozšířená, na což je potřeba při propagačních akcích těchto příspěvků myslet. Případně ji lze doplnit o propagaci zřízení těchto přístupů.
Žádosti o další formy sociální podpory jsou administrativně náročné. S žádostmi může zřizovatel nebo další aktéři občanům pomáhat.
Pobírání sociální podpory je často vnímáno jako stigmatizační. S tím je potřeba pracovat, aby se zvýšilo čerpání.

Výzkumná verifikace

Zásadní vliv rodiny na vzdělávací výsledky dětí je výzkumníkům známý již dlouho (Henderson, A. T., & Berla, N.,1994). Výrazný dopad může mít už jen očekávání rodičů ohledně výsledků jejich dětí (Davis-Kean, P. E., 2005). Tíživá socioekonomická situace rodiny však nemusí zasáhnout jen do nedostatku financí na zaplacení potřeb dítěte, podobně může ovlivnit i nedostatek emoční podpory, nedostatečné vzory a další nepeněžní podporu, což bylo zkoumáno detailně např. v USA (Misty, L., & Laura, D. T., 2011).

Citace

„V rámci šetření bylo nejčastěji sledováno přijetí finanční pomoci pro zajištění obědů zdarma prostřednictvím organizace Women for Women – alternativně může obědy zdarma zajistit kraj z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato cesta je však školami považována za administrativně náročnější.“

ČŠI: Hodnocení úspěšných strategií základních škol vzdělávajících znevýhodněné žáky