Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Poradenství a podpora rodičů při jednání se zástupci vzdělávacích institucí, sociálních a zdravotních služeb

Pomoc rodičům
Klíčové
Včasná péče, Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: NNO, OSPOD, Zdravotnické služby

Popis intervence

Jedním z důvodů, proč děti nenavštěvují běžné MŠ či ZŠ, je obava rodičů ze střetu s neznámým prostředím a nízká motivace k tomu tyto bariéry překonávat. Často rodiče chodili do speciální nebo praktické školy, kterou znají, a myslí si, že to bude příznivé i pro jejich děti. Pro překonání obav z neznámého prostředí může pomoci poradenství rodinám v oblasti vzdělávání dítěte (např. NNO, OSPOD). Dále může pomoci podpora rodičů při jednání se vzdělávacími, sociálními či zdravotními službami. Nejlépe funguje, když probíhá v přirozeném prostředí rodiny a je individuálně přizpůsobeno rodičům dle jejich potřeb.

Kde hledat inspiraci?

Obecně se danými službami zabývá většina romských a proromských NNO působících v jednotlivých krajích, přičemž jejich přehled je k dispozici zde.

Metodická doporučení nabízí např. příručky terénní sociální práce MPSV.

Na co si dát pozor?

S opatřením úzce souvisí i podpora veřejných služeb při komunikaci se znevýhodněnými rodiči. Pracovníci mohou mít vůči rodinám nedůvěru a řadu předsudků, s kterými je také vhodné pracovat, aby se bariéry snižovaly. Pokud instituce nejsou vstřícné, rodiče při konfliktech či nedorozuměních obvykle ustoupí dříve, jelikož nemají stejnou kapacitu. Samostatné opatření řeší pouze symptom nízké informovanosti rodičů, je důležité zajistit, aby vznikla poradenská síť aktérů, která by s rodiči komunikovala již od MŠ, a zajistila tak jejich motivaci a informovanost o školním systému.