Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Metodik školních poradenských pracovišť

Systémová opatření na místní úrovni
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: Škola, Zřizovatel, Školská zařízení

Popis intervence

Na úrovni obce je kromě samotných ředitelů a pedagogů zásadní rozvíjet spolupráci a další vzdělávání založené na principech učících se komunit též pro pracovníky školních poradenských pracovišť (školní psychology, speciální pedagogy, sociální pedagogy, asistenty pedagoga, školní asistenty a další). Ideální cestou je stanovení role či najmutí metodických kapacit a jejich systematická práce na základě jasného plánu dalšího vzdělávání v koordinaci s řediteli škol.

Kde hledat inspiraci?

Příklad Ostravy-Poruby ukazuje, že je možné ze strany zřizovatele zajistit systémové metodické vedení pracovníků školního poradenství.
V průvodci ředitele školy jsou popsány situace, ve kterých metodik může zvýšit efektivitu školních poradenských pracovišť.

Na co si dát pozor?

Zásadní je především kvalita samotného metodického vedení a systémové zapojení všech aktérů.

Citace

„ŠPP zahrnuje i kariérového poradce, výchovného poradce. Do toho my hodně investujeme. Přímo jako obec. Tady se nám naskytla příležitost: je tu ambulance klinické psychologie, pan doktor Léčivý. On koordinuje činnost ŠPP a dělá supervizi. My od něj nakupujeme tuto službu. Investujeme do toho asi půl milionu ročně a za to je školení psychologů, speciálních pedagogů, ale také učitelek MŠ.“

Místostarosta jedné z úspěšných lokalit