Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Koordinátor inkluze pro město

Systémová opatření na místní úrovni
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: Zřizovatel

Popis intervence

Koordinátor inkluze je zodpovědný za dohled nad řízením implementace desegregačního plánu či strategie (viz samostatná intervence), tj. koordinuje procesy a funkční spolupráci všech zapojených aktérů v naplňování dílčích opatření, projektů a aktivit strategie. Je kontaktní osoba ve všech otázkách týkajících se inkluze na úrovni města.

Kde hledat inspiraci?

Pozice koordinátora inkluze pro obec se objevuje v mnoha z realizovaných projektů pro podporu společného vzdělávání podpořených z evropských prostředků, přičemž se jedná o klíčového pracovníka implementace tzv. místních plánů inkluze pro vzdělávání. Takto lze hledat příklady praxe např. ve Velkých Hamrech (koordinátor zaměstnán v kanceláři tajemníka městského úřadu), Ostravě (koordinátor v rámci školského odboru), Krnově (opět na odboru školství) a dalších úspěšných městech.

Na co si dát pozor?

Je klíčové, aby samotný koordinátor měl dostatek pravomocí a autority k řízení všech procesů a spolupráce se všemi aktéry. Ideální je jeho vyšší pozice v rámci místní samosprávy (volený představitel města s věcnou působností v oblasti školství a sociálních věcí, vedoucí odboru školství či sociálních věcí apod.), popř. minimálně je jeho legitimita odvozena od podpory místních autorit. Zároveň však musí mít dostatek kapacit k realizaci této komplikované role, tj. vždy by měl mít k dispozici další podpůrné pracovníky. Předpokladem této intervence je, že ji všichni aktéři považují za přínosnou a angažují se v jejím rámci.

Citace

„Koordinátor inkluze je zodpovědný za dohled nad implementací desegregačního plánu či strategie. To znamená, že koordinuje procesy a spolupráci všech aktérů v naplňování cílů a aktivit strategie. Je kontaktní osoba ve všech otázkách týkajících se inkluze na úrovni města.“

Velké Hamry (2019) Místní plán inkluze ve vzdělávání Velké Hamry