Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Doučování žáků základních škol v klubech či organizacích mimo samotné školy

Mimoškolní podpora dětí a žáků
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: NNO, Školská zařízení

Popis intervence

Cílem opatření je zajištění doučování v případě, že není možné zajistit doučování ohrožených školním neúspěchem přímo ve škole.

Kde hledat inspiraci?

Inspirativní síť školních klubů provozovaných jak NNO, tak samotnými školami, nabízí město Krnov. Doučovací aktivity jsou pak předmětem činnosti velké části nízkoprahových center či klubů provozovaných NNO (viz Jdi do klubu).

Na co si dát pozor?

Doučování je často realizováno dobrovolníky, typicky studenty. Důležitá je proto supervize, metodické vedení a komunikace s rodinou, aby bylo dosaženo co nejvyšší kvality.

Doučování bývá nejefektivnější v prvních ročnících. Čím později je potřeba doučování identifikována, tím obtížnější bývá nedostatky dohnat. Účinné může být i preventivní doučování u sociálně znevýhodněných žáků, u nichž je vysoké riziko školního neúspěchu.

Zásadní je pracovat s motivací a well-beingem žáka, cílem není pouze dohánět učivo.

Citace

„To funguje v Jekhetane. Tam dochází sociální pracovníci, kteří s dětmi úkoly píšou. Mají to přímo v té (vyloučené) lokalitě, to je dobré i špatné. Považují to za bezpečné prostředí, jsou tam zvyklí. Nemá to nic společného se školou, je to mimoškolní. Potkávají se tam různé děti s různými požadavky.“

Místostarosta jedné z úspěšných lokalit

„Pracovnice doučovacího klubu doplňují činnost rodičů související se vzděláváním. Část času věnují podpoře domácí přípravy: kontrole aktovky, sešitů, učebnic; pobídnou dítě k ostrouhání tužek, k udržování pořádku ve věcech, mohou zapůjčit dětem chybějící psací potřeby apod. Při práci se žákem v rámci doučování využívají jeho učebnice a pracovní sešity, další materiály mají ve své knihovně nebo si je zapůjčí ze školy. Další činnost s žáky směřuje k procvičování a doučování jevů, které jsou pro žáky obtížné. Při tom se zaměřují na učivo, které by žáci při vyučování hůře zvládali. Pracovnice oceňují, že mají se souhlasem rodičů povolen přístup do elektronických žákovských knížek a karet dětí. Mají tak přehled o tom, co škola požaduje, v čem jsou obtíže dítěte, co je potřeba mít hotové apod. Průběžně jsou v kontaktu s učiteli také e‑mailem. Tímto způsobem mohou získat doporučení, na co se zaměřit.“

MMR (2021): Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni – OSZ – 2021