Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Adaptační kurzy pro všechny žáky ZŠ

Kvalitní pedagogická práce škol
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Popis intervence

Akce určené pro nové třídy, případně i pro třídy, které se už znají. Důraz je kladen na vytvoření kolektivu a dobrých vztahů, rozvoj komunikace, poznaní ostatních i sebe. Cílem je budovat kolektiv dětí a lépe začlenit romské a další vyloučené děti mezi majoritní.

Kde hledat inspiraci?

Česká školní inspekce ve své publikaci (s. 27) zaměřené na Hodnocení úspěšných strategií základních škol vzdělávajících znevýhodněné žáky považuje adaptační kurzy za efektivní metodu pro předcházení konfliktů mezi žáky a osvojení hodnot a pravidel školy. Podmínkou je, že jsou zajištěné finance pro účast všech žáků.

Na co si dát pozor?

Kritériem pro výběr akcí školy by měla být finanční nenáročnost. Finančně náročnější akce (např. adaptační kurzy) by se měly konat jen v případě zajištění grantu, aby se jich mohli zúčastnit všichni žáci. Problém může být malá kapacita u NNO a komerčních subjektů, které adaptační kurzy poskytují. Jako řešení se nabízí vyškolení pracovníků a poskytování kurzů přímo na škole.

Další překážkou bývá velká obava rodičů romských a dalších vyloučených dětí z účasti na kurzech, především u mladších dětí. V takovém případě je klíčové navázaní intenzivního kontaktu s komunitou a rodinou – a to s využitím celého školního týmu, nikoliv např. jen třídního učitele – za účelem získání důvěry. Lze například začít s jednodenními aktivitami, které postupně budují důvěru rodičů a umožňují tak následně pořádat vícedenní kurzy. Pokud program disponuje pomůckami či materiály, které lze žákům zapůjčit, lze jej také využít pro oslovování dalších rodin v rámci dané komunity.

Citace

„Na začátku září realizujeme třídenní adaptační kurzy na prvním i druhém stupni, kde vyjíždí celé třídy. Děláme to se speciálním programem a jezdíme pryč. Máme velmi dobrou zkušenost s tím, že když ty děti jedou, tak už od první třídy je integrace ve třídě naprosto úžasná. Problém je, že velmi často rodiče své děti nechtějí pouštět, oni jsou takoví úzkostliví a prostě mají strach z toho, aby někam jely. Ale daří se nám je intenzivní komunikací postupně přesvědčovat.“

Ředitel jedné z úspěšných základních škol

„Klub se snaží omezit bariéry účasti dětí na mimoškolních aktivitách školy (adaptační pobyty, výlety aj.) – vysvětlit rodičům účel cesty, proč je důležité tam dítě poslat a podobně. Občas se však tyto bariéry nepodaří prolomit, jelikož jsou rodiče u pohybu dětí mimo místo bydliště velmi úzkostliví.“

MMR (2022): Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni – OSZ – 2021

„Naše organizace realizuje adaptační programy pro školní kolektivy, máme pozitivní zpětnou vazbu škol, s některými spolupracujeme v této oblasti již roky a přínos adaptačních programu je zcela nezpochybnitelný.“

Lucie Plešková, Platforma pro včasnou péči