Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Aktivní vyhledávání a oslovování rodin dětí k účasti v předškolním vzdělávání

Pomoc rodičům
Klíčové
Včasná péče, Předškolní vzdělávání
Realizuje: NNO, Škola

Popis intervence

Rodiče dětí ze socioekonomicky slabých rodin z různých důvodů nejsou motivováni dětem předškolní vzdělávání zajistit nebo s nimi v domácím prostředí pracovat na zvýšení kompetencí a dovedností potřebných pro budoucí školní úspěšnost. Častými bariérami jsou finanční náročnost a transport dětí k poskytovatelům předškolní výuky.
Aby se zvýšila úspěšnost integrace těchto dětí v primárním vzdělávání, je nutné děti do předškolního vzdělávání zapojit. To je možné díky identifikaci těchto dětí různými aktéry, jako jsou doktoři či soc. pracovníci. Pomoci mohou terénní sociální pracovníci NNO, kteří dochází do rodin ohrožených sociálním vyloučením a motivují rodiče k zapojování dětí do předškolního vzdělávání.
Motivovat děti, respektive jejich rodiče, pak lze několika metodami, např. obědy či školními pomůckami zdarma nebo odvedením/svozem dětí.

Kde hledat inspiraci?

S aktivním vyhledáváním rodin počítal projekt “Podpora inkluze ve Slaném“, který získal cenu Eduína. Tento projekt se soustředí mimo jiné právě na účast dětí z vyloučených lokalit v předškolním vzdělávání. Cílem je získat děti ke vzdělávání navzdory časté důvěře a celkově složité sociální situaci rodiny.

Na co si dát pozor?

Pokud se děti neúčastní školního vzdělávání, je jejich situace často propojená s existenčními problémy v rodině. Je proto potřeba chápat situaci rodin a pomoc nabízet komplexně – např. současně s informacemi o možnostech státní sociální podpory atd.
Rodinám je také nutno vysvětlovat, že vzdělání bude mít pozitivní efekt na kvalitu života jejich dětí a proč má smysl, aby se zvýšila jejich ochota děti do předškolního vzdělávání posílat. Celkově je nutné získat důvěru vyloučených – především romských – rodin k mateřské škole jako instituci, která kvalitně pečuje o jejich děti. K tomu jsou ideální např. dále popsaná předškolní centra/kluby či dětské skupiny pro děti a rodiče.

Výzkumná verifikace

Předškolní vzdělávání má vysoký pozitivní dopad na vzdělávací dráhu dětí, především znevýhodněných (Kautz a kol. 2014). Informování rodičů bývá ve vzdělávacím kontextu často efektivní nástroj, nicméně neznáme studii, která by měřila pomoc rodinám s účastí dětí v předškolním vzdělávání.

Citace

„Školní asistentka z romské komunity vytipuje ty rodiny a chodí za nimi. A nabízí jim to jednak letáčkama, jednak prostě ústně. Já to vnímám taky, když najdu nějaký letáček, nějaké reklamy – všude je jich přehršel – že vás to neosloví. Ale když opravdu přijde, navíc někdo z komunity, a nabídne, vysvětlí a umí to, tak minimálně poprvé se přijdou podívat, co to je. A když přijdou s dětma, tak my ty děti trošku zneužíváme jakoby, těm dětem se tady líbí.“

Ředitelka MŠ jedné z úspěšných lokalit

„Od září nám začne asi nejvíce hektické období zejména kvůli začátku školního roku: budeme pořádat několik případových setkání ve škole, kde se pokusíme nastavit fungující systém spolupráce školy s rodinou tak, aby děti do školy docházely pravidelně, připravené a hlavně s radostí. Sama jsem zvědavá, co setkání přinesou do života dětí a jak se nám podaří nastavené cíle plnit.“ 

Case managerka, rozhovor pro ČOSIV

„Každý rok se objevují rodiče, kteří začnou řešit nástup svých dětí v září, protože to je pro ně to stěžejní datum. Nenapadne je, že se administrativní stránka věcí řeší už na jaře,“ řekl Miroslav Klempar z organizace Awen Amenca. „Musím ale uznat, že za roky, kdy obcházíme rodiny osobně, doprovázíme je k zápisům a vysvětlujeme důležitost předškolní přípravy, se situace postupně zlepšuje.“

Plaforma pro včasnou péči (2022): Úskalí zápisů do mateřských škol – díl I.