Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Předškolní centra/kluby či dětské skupiny pro děti a rodiče

Mimoškolní podpora dětí a žáků
Podpůrné
Včasná péče, Předškolní vzdělávání
Realizuje: Škola, Školská zařízení, NNO

Popis intervence

Zřízení předškolního centra, klubu nebo dětské skupiny by nikdy nemělo jít na úkor kvalitní a dostupné mateřské školky, kde děti získají důležité prosociální, kognitivní a emoční dovednosti. V ideálním případě by vyloučené děti neměly být v klubech dále segregované, což se v současné době může stávat, ale měly by docházet spolu s ostatními do mateřské školky. Desegregační funkci tato intervence plní nejlépe jako podpora předškolní docházky, např. skrze získání důvěry rodičů a jejich zapojení do vzdělávání.

Kde hledat inspiraci?

Obecný popis organizací poskytující tento typ služeb lze hledat na stránkách Agentury pro sociální začleňování či projektu NPI ČR, přičemž služby předškolních center a klubů jsou provozovány mnoha organizacemi (např. Člověk v tísni, IQ Roma servis) a v mnoha lokalitách. Metodické ukotvení je popsáno v materiálu “Předškolní klub Amálka – příručka dobré praxe“.

Příklad inspirativní práce nabízí Rodičovský klub Mateřská škola Špálova v Ostravě, který cílí na rodiče a děti před začátkem docházky do mateřské školky a jehož cílem je především rozvoj rodičovských kompetencí.

Na co si dát pozor?

Především jde o zajištění dlouhodobého financování a udržitelnosti samotných center a klubů. Kromě zdrojů zřizovatele je možné využít např. fondy ESIF. Zásadní je kvalita personálu a získání důvěry romských a dalších vyloučených rodin k účasti ve vzdělávání a aktivitách center. Vhodnou cestou je např. zaměstnat pracovníka z vyloučené komunity. Je také nutné neprezentovat centra jako určená pro Romy, to by mohlo vést k nespokojenosti u majoritní společnosti a děti jen segregovat, centra musí být otevřena všem dětem, aby umožnila integraci a pomáhala dětem budovat sociální kapitál.

Výzkumná verifikace

Studie z Velké Británie ukazují, že předškolní vzdělávání značně podporuje jazykové a logické dovednosti dětí přicházejících na základní školy (7 let). Studie podotýká, že se jedná o finančně velmi efektivní metodu, jak zvýšit výsledky znevýhodněných dětí.

Citace

„V klubovně se děti připravují na docházku do MŠ, v průběhu docházky do ZŠ zde získávají dopomoc s učením a klidný prostor na školní přípravu. Do klubu si našli cestu i rodiče, kteří se tam zapojují do volnočasových programů a získávají základní sociální poradenství.“

MMR (2022): Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni