Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Vzdělávací a další mimoškolní aktivity o víkendech či prázdninách

Mimoškolní podpora dětí a žáků
Podpůrné
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Školská zařízení, NNO

Popis intervence

Toto opatření je prioritně zaměřeno na žáky z rodin s nižším socioekonomickým statusem. Žáci z těchto rodin dlouhodobě dosahují horších výsledků z důvodu nízké podpory ze strany rodiny, nedostatečné jazykové kompetence, neznalosti jinak známých reálií, nemožnosti pracovat doma a podobně. Zprostředkování vzdělávacích příležitostí rozvíjejících čtenářskou a matematickou gramotnost během víkendů či letních měsíců kompenzuje několik těchto faktorů. Dále může opatření skrze snížení školní neúspěšnosti a motivaci k dalšímu vzdělávání v rámci těchto programů zabránit předčasnému odchodu ze vzdělávacího procesu. Vzdělávání je vhodné doplnit o pohybové aktivity.

Kde hledat inspiraci?

Tyto aktivity jsou často realizovány přímo školami, školskými zařízeními či NNO (např. nízkoprahové kluby), které se zaměřují na práci s romskými a dalšími vyloučenými dětmi.

Na co si dát pozor?

Zásadní je spolupráce se školami a romskými rodiči ve vytipování a motivaci dětí k účasti na aktivách. Cílem intervence zároveň není vytvořit další homogenní kolektiv, ale naopak děti propojovat. U mimoškolních aktivit se nabízí nejen propojení mezi vyloučenými a nevyloučenými dětmi, ale i napříč ročníky.

Citace

„Osvědčila se nám celoprázdninová hra „Diamantové léto“, kdy žáci za svou přítomnost v K9 a splnění úkolů v matematice a českém jazyce obdrželi každý den jeden diamant. Ten navlékali na svůj provázek a každému postupně vznikala diamantová šňůra. Vedli jsme tak žáky ke každodenní docházce. Ti, kteří získali svou houževnatostí a snahou aspoň 20 diamantů (což odpovídalo docházce min. obden do K9 přes prázdniny), šli s námi na slíbený film do kina. (pracovnice klubu Věra Wdówková, osobní sdělení, 3. září 2020)“

MMR (2022): Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni

„V létě je zajišťována činnost klubu v menším rozsahu. Připravovány jsou společné akce pro žáky a rodiče. Jsou také žáci, kteří se v létě připravují na přezkoušení, pokud jim v některém předmětu hrozí propadnutí. Těm pak pracovníci poskytnou intenzivní podporu, třeba i v rozsahu 1 hodiny každý den. Aktivity klubu jsou o prázdninách zaměřené na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. Žáci si v klubu mohou číst, procvičují si matematiku a čtení zábavnou formou a hrami. Více času tráví venku, zařazují se pohybové aktivity a tanec a také aktivity zaměřené na všeobecný přehled (např. exkurze do firem). Doučovací kluby jsou v létě otevřené i konkrétním zakázkám žáků, např. těch, kteří již dochází do vyšších ročníků ZŠ a na SŠ nebo se potřebují zlepšit v některém předmětu.“

MMR (2022): Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni