Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Školní asistent

Personální podpora škol
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Popis intervence

Školní asistent je pozice, která se v systému objevila v souvislosti s financováním personální podpory školám z evropských prostředků. Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině ve spolupráci s rodiči, a to při přípravě na vyučování spočívající např. v pomoci s organizací času a práce, s úpravou pracovního prostředí nebo s motivací k učení.
Částečně se jeho náplň práce překrývá se soc. pedagogem, na rozdíl od něho se však soustředí spíše na práci s žákem a rodinou a méně na okolní instituce.

Kde hledat inspiraci?

Role školního asistenta je dobře popsána ve standardech inkluze města Ostrava. Je uvedeno i několik příkladů náplně práce.

Další popis dobré praxe je k dispozici v kapitole 2 publikace Systematická podpora sociálně znevýhodněných žáků ve vzdělávání od Nové školy, o.p.s.

Financování pozice lze zajistit z evropských prostředků prostřednictvím šablon, prostřednictvím vlastního rozpočtu školy (v případě počtem žáků velkých škol) či příspěvkem zřizovatele.

Na co si dát pozor?

Je nutná dostatečná koordinace učitele a asistenta, doporučuje se společná příprava na hodinu.
U žáků z etnických minorit může pomoci, pokud je asistent ze stejné minority.
Pokud školní asistent bude nabízet doučování slabším žákům, je nutné, aby si látku připravil pod dohledem učitele. Je tak možné i to, aby asistent se žákem prošel část látky dopředu a umožnil tak aktivní účast žáka v hodině.

Výzkumná verifikace

Studie z USA, Velké Británie a Dánska ukazují pozitivní dopad asistentů pedagoga na učení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a znevýhodněných žáků.