Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Sdílení zkušeností pedagogů

Kvalitní pedagogická práce škol
Klíčové
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Škola, Školská zařízení

Popis intervence

Cílem je podpořit pedagogy mateřských i základních škol v rozvoji kompetencí pro podporu individuálního přístupu k dětem a ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově různorodé skupiny dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení. Takováto výměna může probíhat jak online, tak formou fyzických návštěv škol. V případě, že je zvolena fyzická varianta, může probíhat proces následovně: Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením „vysílající“ mateřské nebo základní školy identifikuje oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho vyberou „hostitelskou“ školu/školské zařízení a tu osloví s žádostí o spolupráci. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílající školy spolupracovat pedagog-průvodce. Vždy se musí jednat o jinou školu/školské zařízení. Na návštěvu by měla navazovat reflexe a zpracování zkušeností a poznatků. Ty by se měly dále sdílet v rámci pedagogického sboru. Vedení školy celý proces sleduje a vyhodnocuje.

Kde hledat inspiraci?

Praxi v učení se mezi základními školami je možné sledovat v přístupu ZŠ TGM Svitavy, kde s cílem tvorby strategie rozvoje školy, proměny ŠVP a posílení kvality pedagogické práce ředitel s částí pedagogů navštívil v ČR zhruba 15 špičkových či inspirujících škol (popsáno v rámci příkladů dobré praxe metodiky MMR).

Na co si dát pozor?

Zásadní je především společný výběr spolupracujících škol a pedagogů, který zahrnuje vedení školy i samotné učitele.
Vybraná škola musí sdílet cíle integrace romských a dalších vyloučených žáků a musí s nimi mít podobnou zkušenost za srovnatelných podmínek, jinak hrozí neefektivní či kontraproduktivní přístup k problematice.

Citace

„Pak jsem zájemce na klubu požádal, aby se zařadili do zhruba desetičlenného „google týmu“, vyhledávacího týmu, který bych rád poslal na několik škol, o kterých vím, že jsou skvělé, aby tam jeli, koukali se a hledali, zda se tam již nerealizuje něco z toho, co my sami hledáme. Rok jsme cestovali po školách (…). Pak jsme si sedli a řekli, co z toho by se nám líbilo. (…) Připravil jsem tabulku s opatřeními. Tu jsem ukázal těm, kteří se „dobrodružství“ hledání vize chtěli zúčastnit, ti mi řekli ano, že za tím stojí. Pak jsem si sedl se zástupkyní, která se dobře orientuje v řízení a organizaci školy (disponibilní hodiny, plánování výuky, možnosti a omezení), a s ní záměry konzultoval. Řekli jsme si, že půjdeme stejnou cestou jako u FIE – zamýšlená opatření si vždy vyzkoušíme a uvidíme, zda jsou dobrá. (ředitel školy Jiří Sehnal, osobní sdělení, 12. ledna 2021)“

MMR (2022): Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni