Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Propojení opatření ve vzdělávání s problematikou exekucí rodičů

Systémová opatření na místní úrovni
Podpůrné
Včasná péče, Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Zřizovatel, NNO, Úřad práce

Popis intervence

Výsledky dětí ve škole v mnohém závisí na zájmu rodičů a podmínkách v domácnosti. Případné exekuce mohou tvořit zásadní překážku pro stabilní rodinné prostředí a zájem rodičů o vzdělání dětí. Jelikož se do exekucí snadněji dostávají sociálně znevýhodněné rodiny, ve třídě jen přispívají k dalším rozdílům mezi dětmi. K řešení tohoto problému je potřeba doprovázet desegregační opatření ve školách i snahou o pomoc rodičům v exekuci. To je možné několika způsoby. Např. proaktivním přístupem obcí jako věřitelů, kdy obec bude informovat o nesplácení nájmů a jiných poplatků aktivně (např. za pomoci terénního pracovníka), inspirací u programů jako je Milostivé léto (viz Kde hledat inspiraci), nastavením splátkových kalendářů nebo správním vymáháním exekucí namísto exekutorů. Zřídit lze také dluhové poradenství a propojovat rodiny s úřady práce a zaměstnavateli. Regulovat lze také praktiku tzv. šmejdů, např. odmítáním jejich inzerce v obecních médiích.

Kde hledat inspiraci?

Konzultace a další podporu při zvedání se z dluhů nabízí Člověk v tísni, který také provozuje web programu Milostivé léto. Jedná se o dočasný státní projekt, který v průběhu roku 2022 umožňuje snížit původní dluhy vybraným státním institucím splacením pouze původního dluhu bez úroků a jiných sankcí. Podporu nabízí také Institut pro prevenci a řešení předlužení nebo Poradna při finanční tísni a další organizace.

Na co si dát pozor?

Pomoc při špatné finanční situaci, ale i dalších sociálních problémech, může podléhat silné stigmatizaci a neochotě říct si o pomoc. Je potřeba na to myslet při tvorbě propagačních materiálů nebo proaktivní snahy o podporu.

Citace

„David úspěšně absolvoval protialkoholní léčbu, našel si skromné bydlení a nastoupil do nové práce. Jenomže ho tížily exekuce a dluhy přesahující 380 tisíc korun, což pro něj byla astronomická nesplatitelná částka. Vzhledem k tomu, že s ním byl jeho zaměstnavatel spokojený, solidárně mu nabídl bezúročnou půjčku na vyrovnání exekuce, aby se mu závazek dál nenavyšoval o poplatky. Už jako zázrak vnímal pan David z televize informaci o Milostivém létě a nabídce pomoci Člověka v tísni. „Bylo to jen pár měsíců poté, co jsem vyšel z léčebny. Našel jsem si na internetu nejbližší dluhovou poradnu. Nejdřív jsem se bál tam zavolat, měl jsem vždycky trochu problém si sám něco vyjednat. Bylo mi ale jasné, že teď musím, že je to jedinečná šance, jak svůj život dát kompletně do pořádku,“ líčí.“

milostiveleto.cz