Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Doučování žáků základních škol ohrožených školním neúspěchem přímo ve škole

Mimoškolní podpora dětí a žáků
Klíčové
Základní vzdělávání
Realizuje: Škola, NNO

Popis intervence

Tato intervence staví na vytipování a doučování žáků 1. a 2. stupně, kterým hrozí školní neúspěch. Tomu se snaží předcházet a snižuje tak pravděpodobnost předčasného odchodu ze vzdělávání. Doučování může provádět pedagogický i nepedagogický pracovník a typicky probíhá v klubech po škole nebo formou konzultačních hodin. Je důležité, aby doučování nebylo nabízeno jen na úrovni deklarace. Škola by měla učinit další kroky, aby zajistila, že romští a další vyloučení žáci budou nabídky skutečně využívat. V řadě případů nemají školy možnost zajistit doučování a volnočasové aktivity pro žáky se sociálním znevýhodněním z vlastních zdrojů – chybí jim potřebné financování i dostatek pedagogů, kteří by se mohli do těchto aktivit nad rámec vyučování zapojit. V takových případech pomáhá nastavení užší spolupráce mezi školou a neziskovými organizacemi v regionu – spolupráce, ve které škola může například poskytnout potřebné prostory a podpořit účast žáků, nezisková organizace pak zajistí lektory a minimální financování potřebných pomůcek.

Kde hledat inspiraci?

Na co si dát pozor?

Ideální je zajištění doučování pedagogy, kteří dětí učí ve škole. Cílem by však nemělo být žáky přetěžovat i s ohledem na celodenní výuku. Vhodný je program založený na kombinaci práce na školních tématech a osvojování učiva, ale zároveň i aktivit neformálního (zájmového) vzdělávání. Ve chvíli, kdy doučuje někdo jiný, je potřeba úzká spolupráce se školou a sdílení informací o probraném učivu, nedostatcích atd.
Existuje zde nebezpečí, že doučování nahradí individuální přístup k žákům během hodiny – např. ověřování, zda žáci látku pochopili, procvičování a upevňování znalostí. To není žádoucí a je třeba dbát na udržení těchto aktivit v běžné výuce. Nakonec je také dobré nezapomenout, že ideální stav nastává, když není doučování vůbec potřeba, protože se dítě vše naučí ve škole.

 

Výzkumná verifikace

Studie ve Velké Británii říkají, že 85 % škol pokoušejících se o integraci romských žáku volí tuto strategii a v 16 % případů ji hodnotí jako nejefektivnější metodu.

Citace

„My jsme původně klub Doučovací udělali tak, že byl pro děti, které jsou v lokalitě, a věděli jsme, že nemáme šanci je dostat do školy. Ale výhledově jsem se rozhodl, že už nebudeme podporovat doučování mimo školu, ale chceme ho dostat právě do školy. Samotné doučovací kluby mají svoji váhu, jsou perfektní. Ale pouze ve chvíli, kdy jsme se mohli spolehnout na výborné učitele, kteří tam byli, tak to mělo efekt a mělo cenu to držet. Máš dlouhodobý cíl byl postupně dostat doučování zpět do školy, aby si děti zvykly, že v té škole existuje proces učení a i ten proces podpory. Ve chvíli, kdy dochází k omezování samotných vyloučených lokalit a ty děti jsou rozmisťovány po městě, tak pro nás je přirozenější, aby se ty děti naučily chodit do školy. A to už se v mnoha ohledech děje.“

Ředitel základní školy jedné z úspěšných lokalit

„Samotné doučování a pomoc s domácími úkoly může dále provázet i materiální pomoc. Stává se, že dítě žije se svou rodinou v nevyhovujících podmínkách a nemá odpovídající prostředí ke studiu. Proto je vhodné, aby škola umožnila žákům napsat si domácí úkoly po vyučování v prostorách školy. V této souvislosti mohou školy vybudovat školní komunitní centrum jako místo vzdělávání (doučování, psaní domácích úkolů) a zároveň místo pro setkávání školy s rodinami.“

VOP (2017): Doporučení veřejné ochránkyně práv ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí

„Z hlediska počtu dětí na doučování se u dětí v prvním a druhém ročníku školní docházky více osvědčuje doučování individuální, při kterém asistent pracuje po kratší dobu (20–30 minut) jen s jedním vybraným žákem. U starších žáků, kteří jsou již více schopni samostatné práce, lze s dobrým efektem uplatnit i doučování skupinové. Tam, kde z organizačních důvodů individuální doučování menších dětí nelze realizovat, ale rozhodně platí, že i skupinové doučování je lepší než nic.“

Nová škola, o.p.s. (2019): Systematická podpora sociálně znevýhodněných žáků ve vzdělávání