Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Doprovázení rodičů u zápisu pracovníkem NNO proti diskriminaci

Pomoc rodičům
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: NNO, Škola, Zřizovatel

Popis intervence

Zápis romských a dalších vyloučených dětí je z důvodu špatné informovanosti většiny rodičů příležitost, kdy může dojít k diskriminaci, která následně může vést k segregaci žáků. Doprovod rodičů pracovníkem NNO může této situaci zabránit a omezit systematický vznik segregovaných škol. Nadále může pracovník NNO urychlit a zjednodušit zápis žáků tím, že informuje rodiče o průběhu a o tom, jaké podklady jsou pro zápis nutné.

Kde hledat inspiraci?

Praxe doprovázení romských rodičů pracovníkem NNO či zaměstnancem obce při zápisu do běžné základní školy je typická např. pro desegregační proces v lokalitě Ostrava-Poruba. Zde spolupracuje místní NNO Awen Amenca za podpory zřizovatele s romskými rodinami s cílem zabránit nedůvodnému odmítání zápisu romských dětí do běžných škol.

Na co si dát pozor?

Klíčové je především získání důvěry ve spolupráci mezi NNO, zřizovatelem, školami a rodinami. Ideální je zajištění financování této služby a terenní sociální prace z prostředků zřizovatele.

Citace

„My zaměstnáváme dvě romské asistentky z organizace Awen Amenca – Sdružení romských rodičů. Jsou to dvě maminky, které jsou na DPP. Ony zajišťují komunikaci s romskými rodiči. Abychom jim mohli dávat údaje o tom, kdo by měl nastoupit do povinného předškolního roku a potom do školy, tak musí být našimi zaměstnanci. DPP tak funguje.

Díky tomu, že romská komunita je semknutá, tak myslím, že máme větší úspěch u zápisu romských dětí než neromských dětí – ty jsou rozptýlené a člověk o nich neví. Přes ty maminky můžeme ovlivňovat, kam ty rodiče budou děti dávat. Kdyby to směřovalo jenom na tu Dětskou, tak o tom začneme uvažovat a začneme je rozesílat na jiné školy, kde to mají blíže, nebo půjdeme po zájmech těch dětí. Třeba sport, atletika. Může to být přirozeným způsobem a bonus je, že nevzniká nová segregovaná škola. Ale to hlavní je, že ty děti mohou jít za něčím, co je baví.“

Místostarosta jedné z úspěšných lokalit